👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 4: Kristendom

Skapad 2021-05-25 13:27 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Religionskunskap
Ett spännande arbetsområde där du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Vem var Jesus? Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

KONKRETA MÅL

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning.
 • redogöra för kristna högtider och varför de firas.
 • hur bibeln är uppdelad.
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar

 

Vi kommer att utgå från läroboken Upptäck religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. 

Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och ta del av kamraters tankar och åsikter. 

BEDÖMNING

Jag bedömer även hur du svarar på frågor under arbetets gång.

Matrisen ligger till grund för min bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Kristendomens tankegångar
Redogör för de centrala tankegångarna i kristendomen.
Har grundläggande kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.
Har goda kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.
Kristendomens högtider.
Redogör för kristna högtider och ceremonier.
Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier.
Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier och berätta hur de går till.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Kan göra en enkel jämförelse mellan kristendomens betydelse förr och nu i det svenska samhället.
Kan göra flera enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu i det svenska samhället samt motiverar.