👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen 2021-2022

Skapad 2021-05-25 13:33 i Lancaster ULNA Förskolor
Förskola
Vi har valt att jobba med kroppen där vi kommer att utforska kroppens olika funktioner och begrepp. Vi kommer här att utmana barnen i att utforska hur de olika sinnena påverkar kroppens balans och motorik. I de olika sinnena ingår syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Men vi kommer också att utmana barnen i motorik, balans och hälsa. Barnen kommer att utmanas i att lära känna sin egen kropp.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Mål

Språklig förmåga

Läroplanens övriga mål finns med i vardagen och temat och barnen ska få utveckla och utmanas i sin:

Matematisk begreppsförmåga

Naturvetenskapliga

Teknik/digitalt

Omsorg/värdegrund

Hållbar utveckling/Hälsa och rörelse

Målkriterier

Målet når vi genom att:

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: Skapa lärmiljöer 

Mål

Målkriterier

Målet når vi genom att:

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18