👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur man kommunicerar historia - reflektionsuppgiften

Skapad 2021-05-25 13:47 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Historia
Att genom virtuella museibesök få en bild av hur och varför olika museer kommunicerar historia samt få kunskap om hur man själv utformar en museiutställning.

Innehåll

1. Uppstart tisdag den 13:e april. 

2. Inspiration genom virtuella museibesök och museibesök (i den mån Corona-läget tillåter).

3. Källkritiskt granska utställningarna. Reflektera över innehållet i de utställningar du sett. Perspektiv, källkritik, historiebruk.

4. Hur kommunicerar muséerna för att besökarna ska lära sig något.

5. Börja utforma en egen digital historisk utställning kring temat  ”makt, påverkan och förändring” med lokal förankring. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
    His  -

Matriser

His
Historiebruk

E
C
A
Historiebruk
Användning och förklaring
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Historiebruk
Tolkning av betydelse
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

His
Källkritik

E
C
A
Källkritik
Relevans och användbarhet
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Källkritik
Källans källvärde
I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.