👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/Kemi- Labbrapport - Balanserande Gafflar

Skapad 2021-05-25 14:02 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
I detta korta arbetsområde ska vi arbeta med tre förmågor, och arbetet kommer kretsa kring balans.

Innehåll

 

 

Konkretisering - detta kommer du lära dig:

 • Hur man arbetar systematiskt med en labbrapport.
 • Hur man jämför olika undersökningar.
 • Hur man på bästa balanserar gafflar.

 

Arbetssätt - såhär kommer vi jobba:

 • Du kommer att under en lektion få göra en laboration som handlar om balans. 
 • Du kommer att skriva en labbrapport där du dokumenterar ditt arbete och jämför det med en kamrats.

 

Bedömning - såhär visar du vad du kan:

 • Delta aktivt i diskussioner och aktiviteter. 
 • Hur väl din labbrapport är genomförd.

 

Uppgifter

 • Inlämning Labbrapport - Balanserande Gafflar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Fysik/Kemi - Labbrapport - Balanserande Gafflar

Balanserande Gafflar

Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hypotes
Jag skriver ner och dokumenterar min hypotes på ett enkelt sätt.
Jag skriver ner och dokumenterar min hypotes på ett utvecklat sätt.
Jag skriver ner och dokumenterar min hypotes på ett välutvecklat sätt.
Jämförelse
Jag jämför min undersökning med en kamrats.
Jag jämför min undersökning med en kamrats och förklarar och ger exempel på likheter och skillnader.
Jag jämför min undersökning med en kamrats och förklarar och ger exempel på likheter och skillnader på ett utförligt sätt.
Genomförande
Jag provar min hypotes och dokumenterar mitt resultat på ett enkelt sätt.
Jag provar min hypotes och dokumenterar mitt resultat på ett utvecklat sätt.
Jag provar min hypotes och dokumenterar mitt resultat på ett välutvecklat sätt.