👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

För 100 år sedan - åk 1

Skapad 2021-05-25 13:59 i Haverdals byskola Halmstad
Jag och familjen Yrken och verksamheter i närområdet Livet förr och nu kopplat till Astrid Lindgrens böcker
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Hur var det att vara barn för ca 100 år sedan? Hur är det att vara barn i Haverdal idag? Tillsammans ska vi se på hur det var att vara barn förr och göra jämförelser med idag.

Innehåll

 

Det här ska vi göra:

Du ska lära dig genom att:

- Lyssna till berättelser,läsa faktatexter,se bilder och film om hur det var att vara barn för ungefär 100 år sedan.

- Intervjua en äldre person och återberätta för en klasskamrat eller en lärare.

- Du kommer att prova några av de lekar som tidigare generationer lekte.

- Diskutera och resonera med klasskamrater.

- Se filmer där Astrid Lindgren skildrar hur barns uppväxt förr kunde se ut, exempelvis Barnen i Bullerbyn.

 

 

 

Bedömning/Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska kunna:

 • ge några exempel på skillnader och likheter när det gäller att vara barn idag och förr i tiden.
 • återberätta din intervju och det viktigaste vi samtalat om på lektionerna.
 • använda begreppen nutid, dåtid och framtid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3