👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkivmaterial - Kvinnlig rösträtt

Skapad 2021-05-25 14:05 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Historia
Arkivmaterial som belyser olika perspektiv på kvinnors roll i samhället och kampen för allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män.

Innehåll

1. Läs och ta del av de två källorna. Redogör kortfattat för respektive källas innehåll. 
2. Diskutera källornas källvärde (styrkor och svagheter), utifrån de källkritiska kriterierna, och källornas relevans för en historiker som ämnar studera kvinnors situation i samhället i Sverige 1913-1921 och kvinnornas rösträttskamp vid samma tid?
3. Använd källorna för att teckna en bild av en mer övergripande svensk demokratiseringsprocess vid denna tid?

Nya Dagligt allehanda (8/6 1913)

Kvinnan likställes med man i statstjänst (19/1 1921)

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel genom arkiv, muntlig historia eller digitala media.
    His  -
  • Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria.
    His  -

Matriser

His
Källkritik

E
C
A
Källkritik
Relevans
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt gör välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Källkritik
Källkritisk metod och källkritisk tolkning
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven översiktligt sitt val av såväl metoder som tolkningar.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt sitt val av såväl metoder som tolkningar.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av såväl metoder som tolkningar.