👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa period 2/3

Skapad 2021-05-25 14:31 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Detta är en periodplanering 2 av 3 för årskurs 1-3.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Vi kommer under den andra perioden av läsåret att träna på våra grovmotoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra.

Vi kommer träna och leka till musik och lära oss rytmen och takten.

Vi kommer använda oss av verktyget nätspel samt målspel och därmed ta hjälp av bollen för de olika motoriska grundformerna samt under nätspel använda oss av öga hand koordination. 

Hur ska jag lära mig?

 • Bollträning för att gynna de motoriska grundformerna.
 • Olika danser samt lekar med fokus på rörelsen till musik

Så här visar jag vad jag kan.

 • Jag tränar på mina grov-motoriska grundformer i kombination med olika lekar, bollsporter och rörelse till musik.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar och andra aktiviteter inomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Visa taktkänsla samt rytm till olika lekar samt rörelse till musik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3