👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa period 3/3

Skapad 2021-05-25 14:50 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Detta är en periodplanering 3 av 3 för årskurs 1-3.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 

Vi kommer under den tredje perioden av läsåret att lära oss hur man hanterar nödsituationer vid vatten vintertid med hjälpredskap.

Vi kommer att utöva lekar och röra oss utomhus där vi tränar på att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med säkerhet och hänsynstagande. 

 

Vi kommer att samtala och diskutera kring hälsa och livsstil och hur man upplever olika lekar, aktiviteter och utevistelser.

 

Vi kommer att fortsätta att träna på de grov-motoriska grundformerna i kombination med olika redskap och i samband med olika lekar.

 

Eleverna kommer slutligen att träna på att orientera sig i närmiljön med hjälp av karta samt förstå hur en enkel karta är uppbyggd.

Hur ska jag lära mig?

 • Samtal och teori kring livräddning och isvett med hjälp av isdubbar, livlina och ispik.
 • Samtal och diskussioner kring hälsa och fysisk aktivitet. 
 • Motorisk träning i kombination med redskap och i samband med olika lekar/aktiviteter.
 • Lekar och andra aktiviteter inomhus och i olika ute-miljöer.
 • Orientering med karta i olika närmiljöer.

Så här visar jag vad jag kan.

 • Jag lyssnar aktivt och intresserat på hur man hanterar nödsituationer vid vatten vintertid.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar utomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Jag är aktiv under samtal kring hälsa och livsstil och hur man upplever olika aktiviteter.
 • Jag tränar på mina grov-motoriska grundformer i kombination med olika redskap och i olika lekar.
 • Jag tränar på att orientera mig i närmiljön med hjälp av karta och förstår hur en enkel karta fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3