Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria

Skapad 2012-03-20 10:10 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Med hjälp av böcker och Internet ska du ta reda på fakta om en konstnär. Ta reda på information om konstnären och titta också på hur konstnären arbetade. Ni kommer att få arbeta på verkstadstid i 7 veckor och sedan har vi ett konstnärssamtal där alla presenterar sin konstnär och får ta del av de andras. Tänk på detta: * Hur arbetade konstnären? Målar hon/han tavlor, fotograferar, eller ritar hus? * Vilka material arbetar konstnären med? * När levde konstnären? Gick hon/han i konstskola? * Välj en bild som konstnären har gjort. * Berätta om den bild du valt, har den något namn, finns det någon bakgrundshistoria? Varför valde du den? Detta ska finnas med i ditt arbete? * En framsida * Fakta om konstnärens liv. * En bild på konstnären. * En egen tolkning av den bild du har valt, en parafras av konstnärens verk. Har du valt ett fotografi ska du ta egna foton i samma stil som konstnären, men ändå göra något eget av den. Har du valt en oljemålning ska du härma hur konstnären arbetat och göra din tolkning. * Källor! Var har du hittat och hämtat information och bilder?
Grundskola 4 – 6 Bild
Konstnärer och parafraser, vad är det egentligen? Vi utforskar konstnärer genom tiderna, hur de arbetar och sedan härmar vi deras verk och tolkar dem på vårt eget sätt.

Innehåll

Arbetssätt och syfte

Med hjälp av böcker och Internet ska du ta reda på fakta om en konstnär. Ta reda på information om konstnären och titta också på hur konstnären arbetade. Ni kommer att få arbeta på verkstadstid i 7 veckor och sedan har vi ett konstnärssamtal där alla presenterar sin konstnär och får ta del av de andras.

Tänk på detta:
* Hur arbetade konstnären? Målar hen tavlor, fotograferar, eller ritar hus?
* Vilka material arbetar konstnären med?
* När levde konstnären? Gick hen i konstskola?
* Välj en bild som konstnären har gjort.
* Berätta om den bild du valt, har den något namn, finns det någon bakgrundshistoria? Varför valde du den?

Detta ska finnas med i ditt arbete?
* En framsida
* Fakta om konstnärens liv.
* En bild på konstnären.
* En egen tolkning av den bild du har valt, en parafras av konstnärens verk. Har du valt ett fotografi ska du ta egna foton i samma stil som konstnären, men ändå göra något eget av den. Har du valt en oljemålning ska du härma hur konstnären arbetat och göra din tolkning.
* Källor! Var har du hittat och hämtat information och bilder?

I bilden ska du få chans att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material och
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Innehåll

I arbetsområdet konsthistoria ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:
 •  teckna, måla, fotografera, skulptera och använda andras bilder i ditt eget bildskapande. 
 •  använda verktyg, tekniker och material för att skapa bilder.
 • titta på och prata om olika konst- och dokumentärbilder från olika tider och kulturer.
 • att lära dig ord och begrepp för att kunna förstå och prata om konsthistoria.
 • att tolka och diskutera andras bilder, vad de uttrycker och berättar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma på vilket sätt:

 •  du kan skapa bilder med utgångspunkt i konstnärens sätt att arbeta, men där du själv gör ändringar för att göra bilden till din egen.
 • du väljer och använder tekniker och material som för ditt arbete framåt
 • du kan berätta om din konstnär, dess sätt att arbeta och varför hen uttryckt sig på just det sätt hen valt, utifrån den redovisningsform som du valt. Skriftligt arbete, film, Keynote-presentation..
 • du kan presentera ditt arbete och din process, genom samtal, text och bild. Alla dina antecknigar, skisser och reflektioner samlas i loggboken.

 

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt genom samtal i gruppen, redovisningar, anteckningar och dokumentation i loggboken samt en självskattning som görs i slutet av området.

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Avsnitt 7

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bild Eklandaskolan konsthistoria

Utvecklingssteg.

Bedömning avser elevens:
Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att:
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett i huvudsak fungerande** sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl fungerande och varierat sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett relativt väl fungerande** sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett väl fungerande** sätt.
Förmåga att:
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna idéer** inom några olika ämnes- områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspira-tionsmaterial.
Förmåga att:
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,
Under arbetsprocessen **bidrar** eleven **till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **viss anpassning** till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **relativt god anpassning** till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **god anpassning** till syfte och sammanhang.
Förmåga att:
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan **föra enkla och till viss del underbyggda** resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra **utvecklade och väl underbyggda** resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: