👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2021-05-25 15:41 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du ska lära dig klockan både digital och analog tid.

Innehåll

Mål:

Målet är att visa kunskaper om tid genom att med rätt begrepp visa hur man läser av och använder sig av klockan. Du ska även visa kunskaper i sambandet mellan den digitala och den analoga klockan.

Innehåll:

Uppgifterna om klockan i prima matematik boken.
Arbetsblad om klockan.
Olika spel på iPad där du tränar klockan.

Begrepp:

timvisare
minutvisare
minuter
timmar
sekunder
digital
analog

Bedömning:

Genomförandet av uppgifter.
Resultatet på utvärderingen.

Återkoppling:

Muntlig återkoppling under arbetets gång samt skriftlig återkoppling på utvärderingen och här på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Klockan

På väg att nå målet.
Når målet.
Hela timmar - analoga klockan
Halva timmar - analoga klockan
Kvart i och kvart över - analoga klockan
Minuter, t.ex. 10 över och 5 i halv - analoga klockan
Beräkna tidsskillnad - analoga klockan
Hela timmar - digitala klockan
Halva timmar - digitala klockan
Kvart i och kvart över - digitala klockan
Minuter, t.ex. 10 över och 5 i halv - digitala klockan
Beräkna tidsskillnad - digitala klockan