👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Densitet, tryck, kraft, värme och väder åk 7

Skapad 2021-05-25 16:37 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Fysik
.

Innehåll

Från central innehåll Lgr-11:

•Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
•Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
•Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Efter området ska du:


• Veta vad värme är för något.
• Veta på vilka sätt värme kan spridas (ledning, strömning och strålning).
• Veta att man mäter temperatur i tre olika skalor.
• Kunna förklara vad densitet är.
• Kunna ge exempel på olika sätt att bevara värme.
• Kunna läsa av en väderkarta • Känna till de vanligaste begreppen så som högtryck, lågtryck, varmfront, kallfront, vind och nederbörd.
• Förstå vad som menas med tryck.
• Kunna förklara Arkimedes princip • Kunna laborera på ett bra och säkert sätt.

Matriser

Fy
Centralskolan: Lärandematris Värme, väder, tryck och densitet 2021

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
2 Undersökningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
2 Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
2 Förbättringar och felkällor
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
2 Dokumentationer
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i bild och text.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
3 Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp,
4 Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.