👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyssna och dansa! V. 20-21

Skapad 2021-05-25 17:34 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har nu fått erfara olika dansstilar och lärt sig nya rörelser. Vi har upprepat dansen vid flera tillfällen och kan verkligen se ett förändrande kunnande hos barnen, vi kan se att samhörigheten och samarbetet i gruppen har stärkts genom dansen men också att barnen individuellt utvecklat sin kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och tilliten till sin egen förmåga. Underbart! Nu skippar vi projektorn, lyssnar och försöker komma ihåg vilka rörelser de olika dansstilarna har.

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

- Vilka rörelser som hör till vilken musikstil.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

- Förmågan att uttrycka och kommunicera sina erfarenheter.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

- Barnen ska få lyssna och röra sig till de olika dansstilarna. Vi som pedagoger uppmuntrar barnen att vara med och ta hjälp av varandra.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

- Vad tror ni vi ska göra nu?

- Kommer ni ihåg de olika dansstilarna?

- Vilka rörelser kan ni dansa?

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

- Kommer ni ihåg vad den här dansstilen heter?

- Kommer ni ihåg rörelserna till dansen?

- Hur rör du dig?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

- Vilken dans tyckte ni/du bäst om?

- Vilka dansrörelser har du lärt dig?

- Hur kan vi göra nästa gång?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18