👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavssamlingar v. 22-24

Skapad 2021-05-25 18:24 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen på Äpplet har visat ett stort intresse för bokstäver, därför har vi valt att börja utforska alfabetet. Under kommande fredagar kommer vi att ha bokstavssamlingar där barnen får möjlighet, om de vill, att ta med sig något hemifrån att visa/prata om och sedan placera ut på den bokstav som föremålet börjar på. Vi pratar även om de bokstäver alla kompisar på Äpplet börjar på, hur de låter och vad mer som kan tänkas börja på de olika bokstäverna samt sjunger alfabetsången.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för hur bokstäverna ser ut, hur de låter samt vilka föremål och namn som kan tänkas börja på de specifika bokstäverna. 

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmågan att ljuda och uttala bokstäverna.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen kommer att få visa och placera ut det föremål som de tagit med sig på respektive bokstav. De ska även under veckan få se korta klipp på bokstäver från urplay.se "Bästa bokstaven". Vi kommer att prata om hur bokstäverna ser ut, hur de låter samt vad som börjar på respektive bokstav. 

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

- Kommer ni ihåg några bokstäver i alfabetet?

- Kan du visa var bokstaven är?

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

- Vad har du med dig?

- Vilken bokstav börjar din leksak på, tror du?

- Hur låter bokstaven?

- Var kan du hitta bokstaven/var ska du lägga den?

- Hur ser bokstaven ut?

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

- Vilka bokstäver kan ni nu?

- Hur var det att hitta något att ta med?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18