👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk på svenska

Skapad 2021-05-25 19:23 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer att få bekanta dig med de viktigaste sakerna kring de nordiska språken. Fokus kommer att ligga på att du ska få höra dem och lära dig om varför de nordiska språken har blivit som de har blivit.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i svenska ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nordiska grannspråken.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Nordiska språk

------->
------->
------->
BESKRIVER
några vanliga kännetecken på språket
några vanliga kännetecken på språket och kan ge någon förklaring till varför det skrivs eller låter som det gör
några vanliga kännetecken på språket och kan ge flera förklaringar till varför det skrivs eller låter som det gör
JÄMFÖR
och ger två exempel på likheter och skillnader mellan minst två av de nordiska språken
och ger fyra exempel på likheter och skillnader mellan minst två av de nordiska språken
och ger sex eller fler exempel på likheter och skillnader mellan minst två av de nordiska språken