👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor 20/21

Skapad 2021-05-25 21:17 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Vi ska arbeta med sagor för att främja kommunikation och berättande.

Innehåll

Syfte

Högläsning och boksamtal främjar all slags kommunikation och är grundläggande för utvecklingen av språket. Att få en saga berättad för sig hjälper också till att vidga de egna vyerna och få möjlighet att träda in i en helt annan värld.

Mitt syfte med undervisningen är att eleven ska få möjlighet att känna glädje i att få en saga berättad för sig. Syftet är också att gynna ett större och starkare ordförråd, ge en övning i kronologisk ordning och skapa känslan av röd tråd.

 

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med ett fåtal sagor under en längre period. Detta så att eleven får möjlighet att på djupet lära känna dem och tillgodogöra sig innehållet. Vi kommer att arbeta med texterna på olika sätt och använda oss av olika metoder och verktyg.   

 • Vi ska använda oss av widget-go för att förstärka vissa ord och händelser i sagan. Widget-go hjälper också eleven att vara aktiv och delaktig i sago-berättandet.
 • Vi ska arbeta för att klarlägga titel och huvudpersoner i varje saga  
 • Vi ska med hjälp av utklippta figurer gestalta händelseförloppet i sagan.
 • Vi ska arbeta med början, handling och slut med hjälp av sekvensbilder

 

Målen efter avslutad undervisning är att eleven ska...

...visa igenkänning på en återkommande saga 

...kunna ange titel och huvudpersoner 

...med hjälp av sekvensbilder kunna återberätta hela sagan eller valda delar av sagan

...på något sätt (muntligt, via pekprat, med tecken e.dyl.) kunna svara på frågor till innehållet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9