👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans & Stallbackens värdegrund

Skapad 2021-05-26 08:10 i Gläntans förskola Nordanstig
Förskola
Personalen på Gläntan & Stallbacken har tillsammans arbetat fram ett värdegrundsdokument som tydligt beskriver vårat förhållningssätt. Dokumentet är levande och vi reviderar det varje läsår.

Innehåll

Gemensam värdegrund för Stallbacken och Gläntans förskola

Barnens bästa är i fokus. Vi har en tilltro till barnet och utgår från att varje barn gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Barnen får tid och uppmuntran till att våga prova själv. Alla barn har rätt att få lyckas!

Vi använder oss av positiv förstärkning för att stötta och stärka barnen i deras utveckling. Barnen har ett stort inflytande i verksamheten. Barnens behov och intressen ligger till grund för hur vi utformar lärmiljöerna och verksamhetens innehåll. Vår verksamhet bygger inte på resultat, det är processen där vi kan se att barnen utvecklas, finner ny kunskap och erövrar fler färdigheter som är det viktiga.

Förskolans barn är allas barn och vi arbetar för att skapa tillitsfulla relationer. Vi lär oss nytt varje dag tillsammans med barnen och varje individ är en tillgång i gruppen. Alla barn är olika och lär på olika sätt. Vi arbetar för att utmana varje barn på deras nivå. Vi har tilltro till varandra och tar tillvara på varandras kompetenser så att det gynnar hela verksamheten på bästa sätt.

Leken är viktig och det är grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. I leken kan vi utmana, stärka och stötta barnen. Leken ger barnen möjlighet att bearbeta händelser, erfarenheter och utveckla sina sociala färdigheter. Vi strävar efter att ha en aktiv närvaro med barnen för att ge stöd, utmana och tillföra material.