👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Digitala Verktyg

Skapad 2021-05-26 08:43 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Att arbeta med Digitala verktyg ger vi barnen möjlighet att ta sig ann olika ämnen på ett lustfyllt sätt. Genom att bland annat arbeta med symboler och koder inkluderar vi alla barn oavsett språk.

Innehåll

 • VAD: (Innehåll)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

Vad:  - Vad ska planeras?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska och lära sig om digitala verktyg på ett lekfullt sätt och kunna ta med sig sina kunskaper i andra sammanhang.

Vi vill också visa på att symboler och koder kan alla läsa, oavsett vad man talar för språk så kan vi förstå symboler tillsammans.

 

 

 • VARFÖR? (Syfte)

Besvarar beskrivningen frågan om:

Varför – Vad är syftet? Vad säger läroplanen?

 

Vi vill att barnen ska få arbetar med digitala verktyg och lär sig om fenomen och teknik som de möter i sin vardag, och teknik som är ny för dem för att ge dem möjlighet att vidga sin syn på digitala verktyg och vad dessa kan användas till. Detta för att barnen ska få en långsiktig grund i kommande liv.  

 

 • HUR? (Metod)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?

Vi erbjuder och utmanar barnen med olika digitala verktyg ämnesöverskridande för att få en ökad kunskap.

 

Barnen kommer att introduceras och få arbeta i appen SketchesSchool, sedan individuellt. 
Vi har skrivit ut Qr koder och bilder till olika klassiska sagor och vår fåglar.

Detta för att komplettera de fysiska böckerna och få se och höra hur de olika fåglarna ser ut och låter.

      VEM? Alla på äpplet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18