👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan 1 Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-26 08:42 i 133301 Förskolan Sofia småbarnsskola Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Inledning:

Under höstterminen blev barnen på Svarta pärlan väldigt intresserade av varandras "möte med naturen projekt", vilket gjorde att de ville forska vidare om varandras naturupplevelser.

Om de spännande Oxelbären och de otroligt fascinerade maneterna som alla barn ville titta och veta mer om.

Dessa möten barnen emellan ledde vidare till en stor fråga om jorden, rymden och var tar vattnet vägen? kan vattnet förvandlas till något annat?

Vilket gjorde att vi under vintern experimenterade med vatten, och frös vattnet till is, vi blåste såpbubblor i kyla och såg hur de sprack.

Barnen undrade mycket var djuren tog vägen under vintern, vad gjorde de och hur bodde de under isen och snön?

Senare nu under vårterminen började barnen fundera på vulkaner, (eftersom det också var ett riktigt vulkanutbrott på Island) dinosaurier och hur livet på jorden började.

Eftersom det började i vatten kunde vi återkoppla detta till barnen och cirkeln slutades med att barnen var med och gjorde ett eget kretslopp i en stor glasburk. Där går de och tittar varje dag och ser dinosaurierna och växterna där i, vattnet blir till gas och regnar sen ner över växterna och den lilla leksaksdinosauriern.

 

 

Syfte:

Vi upplever att vi har uppfyllt vårt syfte med projektet. Syftet var att erbjuda alla barn att vara med att få delta i projektet "Barns möte med naturen"

Vi upplever att vi fått med alla barns olikheter och intressen i projektet.

Många barn har varit väldigt intresserade redan från början andra ville helst leka, men efter tidens gång har fler och fler varit väldigt intresserade.

Under den tredje och sista fasen av projektet har vi arbetat med jordens evolution både bakåt i tiden och framtiden.

Vi har arbetat med vulkaner och dinosaurier och också jordens kretslopp.

Mål och förväntningar fanns från början, många av barnet har återberättat hemma med vad vi gör i projektet.

Barnen har tagit med sig saker hemifrån, böcker om vulkaner, ädelstenar från jordens inre, riktiga fossiler som vi letat vad de heter på paddan.

Genom våra möten tillsammans med barnen har de reflekterat över olika frågor.

Barnens egna frågor och svar:

-Om hur jorden blev jord.

-Vad finns inuti vulkaner?

-Jag vet att det faktiskt finns ädelstenar i vulkaner.

-Men vattnet är det i rymden?

-Det blir ju gas.

Några barn har blivit mer experter på sitt egna område, vulkaner, ädelstenar, flaggor, dinosaurier.

Barnen har lärt sig nya ord och börjat uttrycka sig  med dessa, evolution är det samma som eurovisionfestivalen?

Tillsammans med barnen har vi använt oss av mycket skapande material, färg och form, men också av det digitala.

Vi har tittat på det pågående vulkanutbrottet på Island live, vi har använt oss av kuben och projekterat fossiler, vulkaner och vatten på kuben. Barnen har fått känslan av att nästan vara i vulkanen. Vi har sökt ny kunskap tillsammans med barnen på paddan, tittat på en film om dinosaurier.

Genom skolplattformen och barnets berättande har vårdnadshavarna informerats om projektet.

           

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.

Beskriv med stöd av text och bild projektets innehåll.

Sammanställ uppföljningsperiod 3 till en projektsammanfattning/pedagogiskberättelse med stöd av nedanstående punkter. Som grund använder ni er av tidigare underlag: projektbeskrivning, projektavstämning, reflektion/analys och lärloggar. Syftet är att synliggöra den pedagogiska processen. Använd er av de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när och vem.  

Använd stödmaterialet nedan för att formulera er projektsammanfattning. Starta med en ingress/inledning där ni kort beskriver hur det hela började.

I projektsammanfattningen görs en analys av undervisningen och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Kom ihåg att publicera er Projektsammanfattning när ni är klara.

Vi har arbetat 

 • Hur kommer det sig att ni valt detta innehåll/fokus?
 • Vilka förväntningar/mål fanns från början?
 • Vad har barnen varit med om i förskolan under året och vad har de fått mer kunskap om?
 • På vilka sätt har barnen haft inflytande i projektet?
 • Hur reflekterade vi med barnen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn?
 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande?
 • Hur har vi arbetat ämnesdidaktiskt, kopplat till Lpfö18?
 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? 
 • Hur har den pedagogiska lärmiljön bidragit till? 
 • Vilka material och verktyg verkade stödja barnen i deras utforskande?
 • Hur har familjerna/vårdnadshavarna involverats? 
 • Vad blev bra/mindre bra – och varför?
 • Var det något som förvånade oss?
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?
 • Tankar om kommande pedagogiska år?

 

 

 

 

 

 

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys. 

 

 

 

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.