👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa med lera.

Skapad 2021-05-26 08:57 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 – 6 Bild
Ni ska göra en skulptur av lera som uttrycker en känsla. När du är nöjd med din skulprur så ska du fota den och lägga in en passande bakgrund för att förstärka känslan och visa i vilken miljö figuren befinner sig i.

Innehåll

Arbetssätt:

* Du planerar din figur, vilken känsla den ska uttrycka och i vilken miljö den ska visas.

* Du skulpterar din figur.

* Du fotar och redigerar din bild.

* Du ska redovisa och berätta för klassen om ditt konstverk.

Mål:

 • Du planerarar och lämnar in en skiss på din tänkta skulptur och bild.
 • Du skapar din tänkta skulptur i lera.
 • Du hanterar foto och fotoredigering.
 • Du kan presentera och berätta om ditt verk och tankarna bakom det.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Lera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering
Planering
Är tveksam/osäker i hur arbetet ska läggas upp. Behöver stöd av läraren.
Kan planera upp arbetet själv samt är villig att pröva sina egna idéer.
Är noggrann i sin planering. Prövar, experimenterar kring vilka av sina idéer som kan fungera bäst.
Genomförande
Gör det som krävs för att arbetet ska fungera. Inte så noga med kvaliteten på arbeten. Behöver instruktioner för att kunna gå vidare i arbetet.
Gör egna anpassningar/förändringar. Är noggrann med kvaliteten i sitt arbete. Är mer självständig i sitt arbete och diskuterar lösningar vid behov.
Är mycket självständig i sitt arbete. Lägger stor fokus på kvalitén och detaljerna i sitt arbete.
Förståelse
Kan på ett enkelt sätt motivera sin val i arbetet. Kan använda enstaka ämnesbegrepp.
Kan förklara sina val och hur dessa påverkats arbetets slutresultat. Använder flera ämnesbegrepp vid analys och värdering.
Kan motivera och förklara sina överväganden, prioriteringar och hur dessa påverkat arbetets slutresultat. Är helt säker på hur ämnesbegreppen kan användas.
Material kännedom
Är osäker på vad som ska göras och i vilken ordning. Kan hantera vissa verktyg och material på ett enkelt sätt.
Kan använda verktyg , tekniker och material på ett utvecklat sätt.
Kan använda verktyg, material och tekniker på ett avancerat sätt med gott omdöme och är noggrann i sitt utförande.
Kreativitet
Har en egen enkel grundidé.
Har en avancerad idé.
Har en avancerad och unik idé.