👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt intressanta Skåne!

Skapad 2021-05-26 10:58 i Bjäre skola Båstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Idrott och hälsa Bild
Landskap har vi många i Sverige och Sverige är en del av världen. Vad är en världsdel, världshav och hur kan jag få hjälp av karta samt väderstreck när jag ska hitta en plats? Vi bor i Skåne. Hur platt är det egentligen eller finns det några höjder?

Innehåll

Ord/begrepp:

tätort, karta, väderstreck, landskap, vik, bukt, ö, kust, berg/åsar, odlad mark, hav, färg, form, silkespapper, tapetklister.

Dessa förmågor kommer att tränas och läras på följande vis:

* genom att vi tillsammans går igenom de olika delarna hur man kan läsa en karta både genom Atlas och digitala kartor. Du kommer ges möjlighet att träna på världsdelar, världshav, väderstreck, Sverige/Skåne. Du kommer att träna genom att vi tillsammans går igenom hur man läser kartan och du tillsammans med en lärkamrat tränar deras plats. För att automatisera, kommer du även att träna på detta som läxa. 

* genom att vi tränar de ord/begrepp som nämnts ovan. Du kommer ges möjlighet att träna tillsammans med en lärkamrat, där ni tillsammans arbetar med ett begrepp. Med hjälp av en tanketavla kommer ni att arbeta fram vad begreppet betyder. Detta begrepp kommer ni sedan att berätta med hjälp av inre/yttre ringen. I denna struktur står inre ringen still (en av lärkamraterna) och den yttre ringen roterar runt (andra lärkamraten). Under varvet berättar båda "nya" kamraterna vilket begrepp man arbetat med samt dess betydelse och ställer frågor till varandra om något är oklart. Ringen roterar vid tidsangivelse, då en ny kamrat. 

Tankeltavla

* genom att du konstruerar Skåne tränar du dig på att använda olika material, sätta ut tätorter, använda kartans färger, illustrera åsar/höjder, sjöar, åar och hav.

* genom att du undersöker världsdelar och världshav med hjälp av Google Earth och Atlas. I denna geoaktivitet kommer du att jämföra hur det ser ut i kartbok och via Google Earth. Du ges även möjlighet att jämföra hur det ser ut när jorden illustreras rund och platt.

Material/digitala hjälpmedel:

* kartbok
* blindkartor
* Seterra/Skolplus
* konstruktionsmaterial
* Sli.se
* läromedel - PULS

Konkretisering av målen:

* kunna världsdelarna.
* kunna världshaven.
* kunna väderstrecken.
* kunna var Skåne ligger på Sverigekartan.
* känna till några större tätorter i Skåne.
* känna angränsade landskap till Skåne. 

Bedömning:

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas i tillhörande matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Bl Idh SO
Vårt intressanta Skåne!

Rubrik 1

Du kan med stöd...
Du kan...
Aspekt 1
* kunna världsdelarna.
Aspekt 2
* kunna världshaven.
Aspekt 3
* kunna väderstrecken.
Aspekt 4
* kunna var Skåne ligger på Sverigekartan.
Aspekt 5
* känna till några större tätorter i Skåne.
Aspekt 6
* känna angränsade landskap till Skåne.