👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa i åk 2

Skapad 2021-05-26 11:28 i Nygårdskolan Borlänge
Lpp i idrott och hälsa under åk.2
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under åk 2 kommer vi att arbeta med våra motoriska grundformer, enklare lekar/spel och bollövningar. Vi kommer att dansa och röra oss till musik. Vi kommer att utöva vinteraktiviteter samt besöka Maserhallen och träna på att simma. Dessutom kommer vi att samtala om vad din kropp behöver för att du ska må bra...

Innehåll

Förmågor och mål

Vi kommer att öva din förmåga att:

delta i lekar, spel och idrotter.

anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter.

anpassa dina rörelser till musik efter takt, rytm och sammanhang.

simma.

genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö.

orientera.

uttrycka dig i samtal kring din hälsa.

tänka på säkerhet och hänsynstagande.

Undervisningen

Du kommer att få prova på olika lekar, spel och idrotter där vi övar på grovmotoriska grundformer, följa regler och samarbete. 

Du kommer att träna grovmotoriska grundformer i redskapsgymnastik och banor.
Du kommer att få leka danslekar och dansa enkla danser och Röris. 

Du kommer att åka till Maserhallen och träna vattenvana och att simma.

Du kommer att  ha olika aktiviteter utomhus under vinterperioden och på frilufsdagar tex skridskor, skidor och pulka.

Du kommer att orientera dig inomhus och i vår närmiljö ute samt lära dig om allemansrätten.

Du kommer att få samtala om vad din kropp behöver för att må bra.

Du kommer att träna din förmåga att visa hänsyn till kamrater och omgivningen i olika lekar och aktiviteter.

Du kommer att få kunskap om/ träna på viktiga handlingar i en nödsituation genom film och dramatiseringar.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

din förmåga att använda de motoriska grundformerna.

din förmåga att delta i lekar och följa lekarnas regler.

din förmåga att röra dig till musik.

din förmåga att hitta i kända miljöer med hjälp av en enkel skiss/karta

din förmåga att simma

din förmåga att uttrycka dig i samtal kring din hälsa, säkerhet och hänsynstagande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris i Idrott och hälsa åk 2

Har ej förväntade kunskaper
På god väg
Har förväntade kunskaper
Idrott och lekar
Du deltar i lekar och spel och kan följa lekens regler. Du kan ta ansvar för dig själv i olika lekar och spel.
 • Idh  1-3
Dans och rörelse
Du kan röra dig fritt till musik och härma enkla rörelser till musik.
 • Idh  1-3
Motorisk träning
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska formerna och behärskar de flesta till exempel springa, klättra, hoppa, åla och krypa.
 • Idh  1-3
Orientering
Du förstår hur en karta är uppbyggd. Har tränat på att passa kartan, kartans färger och några enkla karttecken. Du kan följa en enkel skiss/ karta.
 • Idh  1-3
Friluftsliv
Du deltar aktivt i uteverksamhet i din närmiljö och på frilufsdagar. Du känner igen de viktigaste principerna i allemansrätten.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Simning
Du deltar i vatten vaneövningar/lekar. Du kan simma på djupt vatten med eller utan hjälpmedel.
 • Idh  1-3
Kroppen
Du har kunskaper om vad kroppen behöver för att du ska må bra.
 • Idh  1-3
Hänsyn och säkerhet
Du kan visa hänsyn till din omgivning. Du kan utöva aktiviteter och tänka ur ett säkerhetsperpektiv.
 • Idh  1-3