👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2021-05-26 11:15 i Slättängsskolan Kristianstad
En kort introduktion om minoritetsspråk
Grundskola 7 – 9 Svenska
Minoritetsspråk. I Sverige finns fem minoritetsspråk. Hur har de uppstått och vilka talar minoritetsspråken?

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11)

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang

 • söka information från olika källor och värdera dessa

 Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11)

- lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

- muntliga presentationer (…) för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planer och genomföra muntliga presentationer.

- (...). De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

- Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen

- Du ska få lära dig mer om framväxten av olika språk i Norden och minoritetsspråken i Sverige.

- Du ska lära dig hur de olika nordiska språken är släkt med varandra och hur de alla härstammar från ett gemensamt urspråk. Du ska lära dig att se likheter och skillnader mellan de olika nordiska språken. Du ska få svara på frågor för att tillägna dig den kunskapen.

- Vi tittar gemensamt på danska och norska kortfilmer samt lyssnar på musik med texter på de olika nordiska språken.

- Slutligen arbetar ni i grupper med minoritetsspråken i Sverige, vilket ni sedan redovisar muntligt. 

Arbetssätt

 

Genomförande

 

 • genomgång av minoritetsspråken

 • arbeta i grupp med ett minoritetsspråk

 • förbereda en muntlig presentation av ett minoritetsspråken.

Redovisning

 

 • muntlig redovisning  

 

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att

 • läsa och sammanfatta texters innehåll som kopplas till tidsaspekter och orsakssamband

 • välja och sovra fakta från olika källor

 • förbereda och genomför en muntlig redovisning som anpassats till syfte, mottagare och sammanhang

 • föra underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag (...)tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Matriser

Sv
Nordiska språk och minoritetsspråk

Rubrik 1

Kunskapskrav Lgr 11
>>>
>>>
>>>
Din förmåga att läsa och sammanfatta texters innehåll som kopplas till tidsaspekter och orsakssamband
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Din förmåga att välja och sovra fakta från olika källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
avgränsat enkla och till viss del
relativt varierat utvecklade och relativt väl
varierat välutvecklade och väl
Din förmåga att sammanställa samlad fakta.
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar
enkla enkelt i huvudsak
utvecklade utvecklat relativt väl
välutvecklade och nyanserade välutvecklat väl
Din förmåga förbereda och genomför en muntlig redovisning som anpassats till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
välutvecklade väl god
Din förmåga att föra underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag jämfört med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag (...) beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
enkla och till viss del
utvecklade
välutvecklade och väl