👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test 26/5 Hållbar framtid 19 maj 2021

Skapad 2021-05-26 11:39 i 111111 Testförskola UTBF kommunal Stockholm Bromma
Förskola
Ett projekt som startar augusti 2018 med fortsättning in i framtiden. Ett gemensamt och hoppfullt utvecklingsprojekt för alla förskolor i Skarpnäcks Stadsdel. Projektet avser att utforska naturen tillsammans med barnen med hjälp av ett ekologiskt och systemiskt tankesätt. Genom att undersöka förskolans naturnära miljö i ett projekterande arbetssätt kan barnen stärka sambanden mellan människan, naturen och kosmos. Barnen ska få möjlighet att skaffa sig ett sinnligt, varsamt och empatiskt förhållande till det levande. Genom att använda de expressiva språken tillsammans med digitala verktyg ska barnen kunna breda ut och nyansera sina uttryck.

Innehåll

Bakgrund 

Förskolorna i Skarpnäck har en lång tradition av större projekt, ”Naturvetenskap och teknik”, ”Biologisk mångfald” och ”Växa odla mat” är några exempel. Hållbar framtid blir en fortsättning och utveckling av den traditionen. 

  

Övergripande projektformuleringar 

  • Hoppfullhet inför framtiden 
  • Ekologi, systemtänkande 
  • Förändringsprocesser 
  • Lyssnande och reflekterande atmosfär 

Att ge barnen möjlighet att bygga upp egna, personliga och subjektiva system 

likaväl som relationella och gemensamma föreställningar 

Att förställa sig det man ännu inte vet 

Lekfulla och gemensamma arbetsformer med hjälp av digitala hjälpmedel 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18