👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4 Nygårdskolan

Skapad 2021-05-26 11:26 i Nygårdskolan Borlänge
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra detta läsår.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • I
  planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 •  
  förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Mål för eleven:

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lära sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • lära sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lära sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • lära sig att simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna:

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande, till exempel genom uppvärmning
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Arbetsmaterial åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott, lekar och spel
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag tar ansvar för mig själv och börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar. Jag kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Motorisk träning
Jag deltar i övningar som tränar de sammansatta grovmotoriska grundformerna i kombination med gymnastikredskap och kan anpassa mina rörelser till viss del till aktiviteten
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i kombination till gymnastikredskap och kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i kombination till gymnastikredskap och kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Musik och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik och till viss del anpassa min rörelser till takt och rytm.
Jag kan härma enkla rörelser till musik och anpassa mina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik och anpassa min rörelser väl till takt och rytm.
Frilufsliv
Jag deltar i aktiviteter i skiftande utemiljöer under olika årstider. Jag kan enkelt beskriva hur man ska bete sig intill vatten och hur man agerar om en nödsituation vid vatten skulle inträffa. Jag kan på ett enkelt sätt redogöra för någon rättighet eller skyldighet vi har i naturen enligt allemansrätten.
Jag deltar i aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer med relativt god anpassning av kläder/utrustning. Jag kan på ett bra sätt beskriva hur man beter sig intill vatten samt på ett bra sätt redogöra för hur man agerar vid en nödsituation vid vatten med hjälpredskap. Jag kan ge några exempel på rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten.
Jag deltar i aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer med god anpassning av kläder/utrustning. Jag kan ge välutvecklande beskrivningar på hur man uppträder vid vatten samt hur man hanterar en nödsituation vid vatten med hjälpredskap. Jag kan på ett välutvecklande sätt beskriva olika rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten.
Orientering
Jag deltar och kan orientera mig med viss säkerhet i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av enklare kartor
Jag kan orientera mig med relativ god säkerhet i den närliggande utemiljön och förstår enkla kartors uppbyggnad samt symboler.
Jag kan orientera mig med god säkerhet i den närliggande utemiljön med hjälp av olika kartor och symboler.
Simning
Jag kan simma i mag och ryggläge med hjälpmedel.
Jag kan simma i mag och ryggläge utan hjälpmedel ca 100 m.
Jag kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hälsa
Jag kan ge enkla beskrivningar på vilka kroppsliga och mentala effekter olika träningsformer medför. Jag kan på ett enkelt sätt redogöra för varför man ska värma upp. Jag kan enkelt samtala om hur olika levnadsvillkor påverkar min fysiska förmåga.
Jag kan samtala relativt väl om vilka kroppsliga och mentala effekter olika träningsformer medför samt föra relativt väl underbyggda resonemang kring varför man ska värma upp innan man utför en fysisk aktivitet. Jag kan föra ett utvecklande resonemang kring varför olika levnadsvillkor påverkar min mentala och fysiska hälsa.
Jag kan på ett välutvecklande sätt beskriva vilka kroppsliga och mentala effekter olika träningsformer medför samt ge välutvecklande beskrivningar om varför man bör värma upp innan en fysisk aktivitet. Jag kan föra ett välutvecklande resonemang kring hur olika levnadsvillkor påverkar min mentala och fysiska hälsa.