👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete åk 3 VT - sinnen, känslor och nätet

Skapad 2021-05-26 11:36 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 3
Skapa filmer om sinnen Skapa poddar om vänskap och nätet

Innehåll

Varför?

  • Arbeta ämnesövergripande med religion, biologi, svenska och samhällskunskap

Skapa affischer och filmer i grupper om ett sinne.

Skapa affischer och podcast om vänskap/nätet.

Vad?

  • Samtala om elevnära livsfrågor
  • Samtala om normer och regler i vardagen
  • Berätta om människans sinnen.
  • Samtala om kamratskap, rätt och fel.

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang

Eleverna arbetar gemensamt i grupper. De har stor frihet i både affischskapande och i poddar samt filmer.

Vi utgår från gemensamma genomgångar av samtliga sinnen.

Vi utgår från boken Nollan och Nätet - Noelias hemlighet.

Begrepp 

syn, hörsel, känsel, smak, lukt, ljus, ljud, temperatur, normer, regler, mänskliga rättigheter

Språkliga förmågor/uttrycksformer 

Eleverna tränar på:

Global medvetenhet

Samarbete

Problemlösning

Kreativitet

Ansvarstagande

Kommunikation

Social kompetens

Valkompetens

Initiativtagande

Tålamod och uthållighet

Omvärldskompetens

 

Språkligt stöd 

Läsa och skriva fakta om ett sinne. Samtliga grupper får en text att utgå från sedan är det fritt att söka upp mer information på nätet. Skriver i book creator.

Till poddarna skriver de manus i Book creator/skolstil som de har framför sig vid inspelningen.

 

Främja språkanvändning 

Högläsning av Nollan och Nätet. Frågor efter varje kapitel utifrån lärarhandledningen att svara på enskilt. Sedan går vi igenom frågorna gemensamt och skapar digital tankekarta i google Jamboard.

Muntliga presentationer i slutet av arbetsområdet.

Grupparbeten.

 

Stöd och Utmaningar

Generella anpassningar i klassrummet utifrån din elevgrupp. Fundera även på de elever som behöver utmanas, hur ska det gå till?

 Stöd med att dela upp arbetsuppgifter i grupperna för att få samtliga delaktiga. 

De som inte tycker om att synas i film fick andra uppgifter.

De som behöver utmaningar fick i uppgift att vara den som redigerar och gör finslipningar på filmerna och affischerna.

Övningar/Aktiviteter

  • Samtal och diskussioner gemensamt.
  • Grupparbeten med sinnen och känslor. Skapande av affischer och filmer i grupperna.
  • Skapa tankekartor, affischer och poddar utifrån frågor om kamratskap och beteende på nätet.
  • Arbete utifrån boken Nollan och nätet.
  • Redovisning och hålla lektion för varandra om sinnet de arbetat med.

Så här visar du vad du har lärt dig

I slutet av arbetsområdet med våra sinnen fick grupperna hålla en presentation och visa sin film för övriga klassen och ha en lektion i det sinnet de arbetat med.

I slutet av arbetet med Nollan och nätet skapar eleverna affischer och poddar med temat vänskap/nätet. Dessa spelas upp för övriga klassen och de yngre årskurserna på skolan för att få tips och idéer om vad man gör om man blir retad på nätet, hur man är en bra vän etc.

Eleverna svarar på en utvärdering i google formulär om vad de tyckte om arbetsområden och arbetssätten.