👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Demografi

Skapad 2021-05-26 11:35 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
VI kommer att studera var människor bor och varför, varför människor migrerar och alltid har migrerat samt ta reda på varför det finns rika och fattiga länder och/ eller området samt hur globalisering och ökad handel påverkar. Vi kommer att ha smågruppsdiskussioner, korta inlämningsuppgifter och ett prov
Grundskola 7 – 9 Geografi
VI kommer att studera var människor bor och varför, varför människor migrerar och alltid har migrerat samt ta reda på varför det finns rika och fattiga länder och/ eller området samt hur globalisering och ökad handel påverkar. Vi kommer att ha smågruppsdiskussioner, korta inlämningsuppgifter och ett prov

Innehåll

VI kommer att studera var människor bor och varför, varför människor migrerar och alltid har migrerat samt ta reda på varför det finns rika och fattiga länder och/ eller området samt hur globalisering och ökad handel påverkar. Vi kommer att ha smågruppsdiskussioner, korta inlämningsuppgifter och ett prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9