👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi- kulturgeografisk fältstudie

Skapad 2021-05-26 11:42 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Eleverna gör fältstudier i sitt eget bostadsområde, gör demografiska undersökningar, markerar på karta och undersöker historiskt och geografiskt. Redovisning sker genom att visa powerpoint och berätta till den ensam eller i par
Grundskola F – 9 Geografi
VI kommer att göra geografiska fältstudier kring våra boenden. Demografi, historik samt var bebyggelsen finns kommer att studeras samt varför där. Eleverna kommer att redovisa i smågrupper kring eget tillverkade powerpointe en och en eller i par

Innehåll

VI kommer att göra geografiska fältstudier kring våra boenden. Demografi, historik samt var bebyggelsen finns kommer att studeras samt varför där. Eleverna kommer att redovisa i smågrupper kring eget tillverkade powerpoint en och en eller i par

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9