👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-05-26 12:42 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och om hur vi påverkas fysiskt och psykiskt av bland annat träning, kost och stress.

Innehåll

Mål 

Efter avslutat område är målet att du utvecklat din förmåga att:

 • använda fakta och begrepp i dina förklaringar om hur kroppen fungerar och är uppbyggd.
 • kunna resonera om hälsa, sjukdomar och läkemedel/botemedel mot olika sjukdomar.

 

Arbetsgång

 • Genomgångar
 • Filmer med tillhörande quiz
 • Faktatexter i Gleerups med tillhörande uppgifter
 • Eget arbete med instuderingsfrågor
 • Grupparbete om ett område av människokroppen
 • Skapandet av en plansch som slutprodukt där du för fram en text om ett område av kroppen

Bedömning

 • Tolka, använda och söka i givna källor.
 • Förstå och använda dig av begrepp och faktakunskaper.
 • Samtala och diskutera.
 • Förbereda och genomföra en muntlig presentation.

Matriser

Bi Ke
Biologi och kemi

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation/redovisning
Du kan till viss del använda dig av information om människokroppen för att med hjälp skapa en enklare plansch som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation läser du innantill och tittar inte på publiken. Du behöver mycket stöd för att anpassa dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av information om människokroppen för att skapa en enklare plansch som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation läser du innantill och tittar lite på publiken. Du behöver stöd för att anpassa dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av information om människokroppen för att skapa en plansch med som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation talar du till publiken, men läser ibland direkt från dina anteckningar. Du anpassar dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av information om människokroppen för att skapa en plansch med som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation talar du fritt till publiken utan att läsa dina anteckningar. Informationen innehåller utvecklande resonemang där slutsatser ges. Alla resonemang är väl underbyggda av relevanta fakta. Du anpassar dina texter och framställningar på ett lämpligt sätt utifrån sammanhanget.
Kunskaper, begrepp
 • Bi
Du har bristfälliga kunskaper om människokroppen och kan med hjälp visa dessa kunskaper. Du använder dessvärre inte begrepp, modeller och teorier helt rätt och i rätt sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om människokroppen och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om människokroppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om människokroppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Du har svårt att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på mycket enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du har svårt att ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter (sjukdomar och/eller läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter (sjukdomar och/eller läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter (sjukdomar och/eller läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter (sjukdomar och läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation/redovisning
Du kan till viss del använda dig av information om människokroppen för att med hjälp skapa en enklare plansch som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation läser du innantill och tittar inte på publiken. Du behöver mycket stöd för att anpassa dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av information om människokroppen för att skapa en enklare plansch som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation läser du innantill och tittar lite på publiken. Du behöver stöd för att anpassa dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av information om människokroppen för att skapa en plansch med som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation talar du till publiken, men läser ibland direkt från dina anteckningar. Du anpassar dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Du kan använda dig av information om människokroppen för att skapa en plansch med som du sedan presenterar muntligt för gruppen. I din presentation talar du fritt till publiken utan att läsa dina anteckningar. Informationen innehåller utvecklande resonemang där slutsatser ges. Alla resonemang är väl underbyggda av relevanta fakta. Du anpassar dina texter och framställningar på ett lämpligt sätt utifrån sammanhanget.
Resonemang
Du har svårt att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska reaktioner i människokroppen och visar då på mycket enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska reaktioner i människokroppen och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska reaktioner i människokroppen och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska reaktioner i människokroppen och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du har svårt att ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter (läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter (läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter (läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter (läkemedel) och deras betydelse för människors levnadsvillkor.