👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete åk 3 HT - skapa en teknisk produkt

Skapad 2021-05-26 13:32 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 3 Teknik
Ett temarbete i teknik och media. Vi kommer att titta på olika affischer för produkter. Undersöka yrkesmöjligheter i reklam/media. Eleverna får skapa en egen produkt och en affisch för att presentera/marknadsföra sin affisch.

Innehåll

Varför?

Eleverna ska i grupper skapa en egen produkt affisch för att presentera/marknadsföra sin affisch.

 • Du ska skapa en produkt tillsammans med andra.
 • Du ska kunna nämna några egenskaper hos de material du använder
 • Du ska kunna förklara några av begreppen: produkt, modell, logotyp,prototyp, skiss, slogan
 • Du ska visa ditt arbete i en digital affisch
 • Du ska träna på att samarbeta

 

Vad?

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.’

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
  Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Hur ska elevers intresse och engagemang tas tillvara? Hur bygger jag på elevers förförståelse, erfarenheter och tidigare kunskaper? Hur gör jag innehållet tillgängligt och använder bilder och andra visualiseringar? 

Eleverna skapar i grupper där deras fantasi sätter gränserna. Deras egna intressen och kunkaper speglar slutprodukten.

Begrepp - Ämnesspecifika begrepp, sambandsord, verb (ex, filtrera, dokumentera, skilja mm)

Konstruktion, skiss, modell, logotyp, slogan, reklam, media, marknadsföring, produkt

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Vilka förmågor tränar eleverna på? Resonera, analysera, argumentera mm

Samarbete

Digital kompetens

Kreativitet

Problemlösning

Initiativtagande och beslutsfattande

Social kompetens

Tålamod och uthållighet

Organisera, planera

 

Språkligt stöd - Vilket stöd ska eleverna få under arbetets gång, tänk läsa, skriva, lyssna och tala!

 

Texter kan skrivas på ipad för de grupper som vill.

 

Främja språkanvändning - Vilka aktiviteter/metoder ska jag använda för att främja språkanvändningen, öka elevaktiviteten i klassrummet.

Gemensamma diskussioner om befintliga uppfinningar och befintliga slogans och logotyper.

Grupparbeten.

 

Stöd och Utmaningar

Hjälp med att dela ut arbetsuppgifter i grupperna till de som behöver.

Hjälp med att komma vidare om de fastnar, behöver de byta ide? Är det genomförbart?

 

Övningar/Aktiviteter

 • Del 1: Uppstart. Hemuppgift. Ta med en sak hemifrån som hjälper dig på något sätt. Titta tillsammans på olika hjälpmedel vi använder i vardagen. 
 • Del 2: Komma på olika användningsområden för olika föremål. Analysera affischer, slogans och logotyper för olika produkter. Undersöka olika yrkesmöjligheter inom reklam/media/teknik.
 • Del 3: Komma fram till en idé för en produkt. Övning kors och tvärs från “Idéer som gör det möjligt”. Få idé på produkt, målgrupp och problem. Kom fram till en produktidé utifrån det eller eget förslag.
 • Del 4: Kom på en slogan, logotyp.
 • Del 5: Gör en skiss av er produkt och börja bygga en prototyp. 
 • Del 6: Skapa en affisch i Keynote för att presentera er produkt. 
 • Del 7: Visa upp/presentera och ställa ut tillsammans med åk 5, Öppet hus för föräldrar.
 • Del 8: Utvärdera er produkt. Är det en bra idé. Något vi hade velat göra annorlunda.

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Eleverna visar upp sin produkt för övriga klassen och säljer in sin produkt med hjälp av affischen.

Eleverna får utvärdera sin produkt. Är det en bra idé, är det något vi hade velat göra annorlunda.

Eleven kan:

 

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande