👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 särskola

Skapad 2021-05-26 13:41 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola F – 1
Pedagogisk planering eng åk 5 - särskola Vårt primära läromedel är Magic Star och Clio. Vi arbetar även med serien The Game samt Max's movie från URskola.

Innehåll

Pedagogisk planering eng åk 5 - särskola

 

Vårt primära läromedel är Magic Star och Clio. Vi arbetar även med serien The Game samt Max's movie från URskola.

 

Undervisningens syfte:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 

Genom undervisningen ska eleverna få förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där engelska används. På så sätt ska undervisningen stimulera elevernas intresse för språk och engelsktalande kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Eleverna ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala i olika sammanhang, förstå innehållet i talad engelska och i olika texter, skriva text för olika syften, och

reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

 

Centralt innehåll:

 

I årskurs 4–6

Tala och samtala

 

Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.

 

Frågeord, frågor och svar.

 

Korta fraser om vardagliga ämnen.

 

Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.

 

Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.

 

Lyssna och läsa

 

Berättelser, sånger och ramsor.

 

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

 

Instruktioner och beskrivningar.

 

Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.

 

Skriva

 

Ord och ordbilder.

 

Kultur och samhälle

 

Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

 

Kunskapskrav åk 6

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser. Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

 

Eleven kan också medverka i att skriva ord. Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett delvis fungerande sätt. Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett delvis fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

 

Eleven kan också skriva ord på ett delvis fungerande sätt. Eleven för enkla resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt. Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

 

Eleven kan också skriva ord på ett väl fungerande sätt. Eleven för välutvecklade resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.