👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 1-3

Skapad 2021-05-26 16:12 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Vad är ett beslut? Hur många beslut tar vi på en dag.? Vad får våra beslut för positiva och negativa konsekvenser? Det här kommer vi att ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Beslut

Vi kommer att:

 • arbeta med etiska ställningstaganden genom att resonera och argumentera kring olika beslut
 • muntligt och skriftligt resonera och argumentera med hjälpa av en modell kring moraliska frågeställningar som är elevnära. T ex olika dilemman kring maten, rasten, hygien, arbetsro, läxan och kamratskap
 • prata om vad beslut och val är
 • prata om vad konsekvenser är-positiva och negativa
 • resonera kring vad olika val får för konsekvenser
 • träna på att argumentera kring våra beslut
 • skriva och diskutera

 

Målet är att du ska kunna:

 • resonera och argumentera muntligt och skriftligt med hjälp av en modell kring moraliska frågeställningar

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv i gemensamma diskussioner
 • resonera och redogöra för positiva och negativa konsekvenser av beslut genom att använda en skriftlig modell 
 • kunna argumentera för det beslut du skulle ta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3

Matriser

Re
Beslut åk 2

Analysera

 • Re   3   Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Analysera Förmågan att resonera om elevnära, moraliska frågeställningar
Jag behöver lärarstöd för att resonera utifrån en modell.
Jag försöker att resonera utifrån en modell.
Jag kan resonera utifrån en modell.