👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Are or is

Skapad 2021-05-26 16:47 i Testskola Varberg
Grundskola 7 – 0 Engelska
testing

Innehåll

bla nal

Matriser

En
Engelska, arbetsmatris 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Lyssna och förstå
Lyssna och förstå huvudinnehållet i talad, enkel engelska.
 • En  E 6
Läsa och förstå
Läsa och förstå huvudinnehållet i elevnära texter.
 • En  E 6
Tala
Tala enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
Tala
Aktivt delta i olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  E 6
Skriva
Skriva enkelt, begripligt och sammanhängande om välbekanta ämnen.
 • En  E 6
Skriva
Skriva enkla meddelanden och instruktioner.
 • En  E 6
Skriva
Skriva artighetsfraser i tex brev.
 • En  E 6
Skriva
Omformulera texten när jag inte hittar rätt ord.
 • En  E 6
Kultur
Berätta något om kultur/ levnadsvillkor ( t ex högtider/skolan) i några engelsktalande länder.
 • En  E 6
Ansvar
Ta ansvar för mitt skolarbete.
 • Gr lgr11

Ny rubrik

 • En  E 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  C 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  C 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  A 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.