👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia 3 - LIV år 7 vt-21

Skapad 2021-05-26 20:26 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är levande? Hur kan växterna klara sig utan oss och varför är vi beroende av växterna? Var kommer energin ifrån och hur fungerar det egentligen ute i naturen? Detta och en del annat har vi arbetat med under detta område. Vi har dock fokuserat på att förstå vilken betydelse fotosyntesen och cellandningen har för allt liv.

Innehåll

Vi har jobbat med området uppdelat på 2 delar.

Första delen innehöll vad som är levande, skillnad mellan växt och djurceller samt fotosyntes och cellandning. Vi avslutade denna del med vad som blev mer av en diagnos.

Andra delen fokuserade på fotosyntes och cellandning samt ekologi, dvs ekosystem och hur dessa fungerar med dess innehåll. VI arbetade mycket gemensamt med att vända och vrida på de 5 lärandemål som vi satt.

  • Kunna förklara vad som sker i fotosyntesen och vad som händer med det sm bildas
  • Kunna förklara var och hur cellandningen sker
  • Kunna förklara och förstå sambandet mellan fotosyntes och cellandning.
  • Veta vad ett ekosystem är
  • Kunna förklara vad näringskedjor, näringsvävar och näringspyramider är och vilka delar som ingår i dessa(producent osv), dvs hur de fungerar.

Bedömning skedde med hjälp av ett avslutande prov.

Bedömningen ges i form av återkoppling i provet men framförallt markering i matris.

 

Matriser

Bi
Materia 3 - LIV

F
E
C
A
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Fotosyntes och cellandning
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven visar förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och hänger ihop.
Eleven visar god förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och hänger ihop.
Eleven visar mycket god förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen fungerar och hänger ihop.