👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng Terminsprov Champ 5 VT

Skapad 2021-05-26 20:35 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 5 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska har som mål att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och får kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika situationer.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser

En
Terminsprov Champ åk 5 VT

---->
---->
---->
Läsförståelse
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag svarar rätt på ungefär hälften av frågorna i läsförståelsen och därmed visar jag att jag förstår det väsentliga innehållet i texterna.
Jag svarar rätt på ungefär tre fjärdedelar av frågorna i läsförståelsen och därmed visar jag min förståelse det mesta av innehållet i texterna.
Jag svarar rätt på så gott som alla frågorna i läsförståelsen och därmed visar jag stor förståelse av innehållet i texterna.
Hörförståelse
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag svarar rätt på ungefär hälften av frågorna i hörförståelsen och på så sätt visar jag att jag förstår det väsentliga innehållet i den engelska som talas.
Jag svarar rätt på ungefär tre fjärdedelar av frågorna i hörförståelsen och på så sätt visar jag att jag förstår det mesta av innehållet i den engelska som talas.
Jag svarar rätt på så gott som alla av frågorna i hörförståelsen och på så sätt visar jag stor förståelse av den engelska som talas.
Skrivande
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag kan skriva en enkel presentation om ett ämne. Jag skriver enkelt och begripligt och använder fraser och meningar. Stavning och grammatik är ofta rätt.
Jag kan skriva en enkel presentation om ett ämne. Man förstår det mesta och jag använder fraser och meningar i ett sammanhang. Jag använder några avancerade ord i min text. Stavning och grammatik är så gott som rätt.
Jag kan skriva en utvecklad presentation om ett ämne. Man förstår allt och jag använder fraser och meningar i ett sammanhang. Jag använder ganska avancerade ord i min text. Stavning och grammatik är rätt.
Tala
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag kan uttrycka mig enkelt och begripligt i samtalet med ord, fraser och meningar. Jag använder någon strategi för att göra mig förstådd ex. beskriver ordet jag inte kan.
Jag kan uttrycka mig enkelt och ganska tydligt i samtalet med ord, fraser och meningar. Jag använder några strategier för att göra mig förstådd ex. beskriver orden jag inte kan eller omformulerar mig. Jag rättar mig någon gång under samtalet om jag märker att det blivit fel.
Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt i samtalet med ord, fraser och meningar. Jag använder några strategier för att göra mig förstådd ex. beskriver orden jag inte kan eller omformulerar mig. Jag rättar mig om jag märker att det blivit fel.