👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykisk ohälsa

Skapad 2021-05-26 21:27 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykologi
I det här momentet kommer du att lära dig om psykisk ohälsa, möjliga orsaker till psykisk sjukdom, vilka vanliga behandlingsmetoder som finns och ta del av fördomar som finns kring ämnet.

Innehåll

Prov vecka 20. Se teams för lektionsplanering och uppgifter. 

Matriser

Psk
Psykisk ohälsa

E
E med C-kriterier
C
C med A-kriterier
A
Arv och miljö
Kunna redogöra för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar Här kommer stress- och sårbarhetsmodellen in och samhällsfaktorer
Behandling
Kunna ge exempel på psykologiska behandlingsalternativ samt redogöra för grundtankarna bakom detta
Värdera och granska
Kunna värdera de olika behandlingsalternativen
Social och kulturell påverkan
Föra resonemang om hur människan påverkas och formas av sin omgivning (kopplat till psykisk ohälsa och fördomar)