👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria vt 2021

Skapad 2021-05-26 22:29 i Strandängsskolan F-9 Båstad
En snabb översikt över epokerna
Grundskola 9 Svenska
Under våren kommer vi att snabbt ta oss igenom den moderna historien och titta på vad som hänt, vilken litteratur som skrevs och hur det blev så.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

”att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften ”: genom att kunna koppla ihop dina kunskaper om en viss tidsperiod och hitta exempel i texterna som vi läser som är "tecken" på att texten har tillkommit under den tiden.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 v. 15

Tis

¤ Genomgång om nya arbetsområdet. Repetition om antiken.

Ons

¤ Genomgång om medeltiden och läs texter från medeltiden bl a ”Tristan och Isolde”.

 Skriv ner vilka typiska drag från medeltiden man återfinner i denna text.

Tor                                                                                

¤ Genomgång om Renässansen och läsning av olika texter t ex utdraget från ”Hamlet”.

                   

v.16

Tis

¤ Eget arbete

Ons

Genomgång om Upplysningen och läsning av bl a: ”Robinson Crusoe” och skriv ner vilka typiska drag från upplysningen man återfinner i dessa texter.

Tor                                                                                

¤ Genomgång om Romantiken och läsning av bl a dikten ”Näcken”  och skriv ner vilka

typiska drag från romantiken man återfinner i den texten.

 

v.17

Tis

¤ Fortsätt med romantiken. Genomgång om Realismen.

Ons

¤Läs: ”Röda rummet” och skriv ner vilka typiska drag från realismen man återfinner i den texten.

Tors

¤ Genomgång om Modernismen och läs ” Förvandlingen” och ”Kallokain” och skriv ner vilka

   typiska drag från modernismen man återfinner i dessa texter

 

v.18

Tis

¤ Repetera genom ”Breakoutroom.”

Ons

¤ Tid för bokuppgiften och introducera ”Eget val”. Läs på inför provet. Repetitionsfilm.

Tor

¤ PROV på litteraturhistorian.

 

 

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Provet: Jag kommer att bedöma hur väl du lyckas visa dina kunskaper om epokerna.  Jag kommer att bedöma hur tydligt du kan hitta kopplingar mellan böckerna och epoken, mellan författarnas liv och det de skrev om. Även här är det viktigt att ha i bakhuvudet vilken tid de levde under och vad de påverkades av/i vilken mån de påverkade sin samtid under sin levnad. Du ska kunna visa att du har en överblick över de olika epokerna.

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar. Jag vill också att du som elev utvärderar arbetsområdet här nedan.

Utvärderingsfrågor:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast

b. Lättast

c. Svårast

d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Litteraturhistoria - en översikt

Kunskapskrav
E
C
A
4 Resonera om verk och upphovsman
Eleven kan föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan hitta några kopplingar mellan epoken, författaren och det verk vi läser.
Du hittar flera kopplingar och objektivt motiverar och utvecklar ditt resonemang med tydlig logik. Kulturella, sociala, historiska eller politiska.
Du resonerar kring hur man skrev för att påverka, beröra eller skapa opinion, ditt resonemang har stöd i litteraturen.
5 Dra slutsatser
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan förklara viss del om hur verket påverkats av dessa.
Du känner till mer om tidsperioden som gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/s.