👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt i skogen

Skapad 2021-05-27 07:45 i Lövsta förskola Östersund
Förskola
Utflykt i förskolan

Innehåll

SYFTE

Vi vill väcka barnens intresse för naturen och ge dem möjlighet att upptäcka sin närmiljö. Få en förståelse för att vi måste vara rädda om vår natur och arbeta för att göra barnen medvetna om ett hållbar utveckling.

METOD

Vi kommer att ha en planerad utflykt  där vi tillsammans med barnen kommer utforska och upptäcka vår närmiljö.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera genom Unikum, dokumentationen kommer ske genom text och bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18