👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2021-05-27 08:04 i Trönningeskolan Halmstad
Träna på att förstå och uttrycka sig enkelt på engelska.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Du kommer få träna på enklare dialoger och läsa texter i engelska.

Innehåll

Kursplanens syfte

Centralt innehåll

Kuskapskrav

Konkretisering av mål

Du känner igen ord som talas i en enkel text och kan därigenom förstå innehållet.
Du kan muntligt på ett enkelt sätt formulera dig med enkla fraser.

Arbetssätt

Vi kommer att tillsammans läsa, översätta och öva på olika dialoger. Skriva egna enkla texter.
Titta på enkla inspelade program på engelska och samtala om dessa.

Dokumentation

Skriva och svara på frågor. Översätta olika sorters texter, samtala och öva in olika dialoger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6