👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B - Kap. 8 Tabeller, diagram och lägesmått

Skapad 2021-05-27 08:46 i Långsjöskolan Norrtälje
Koll på Matematik 4b - Kapitel 8
Grundskola 4 Matematik
Vi ska lära oss att göra enkla tabeller, tolka enkla tabeller, stapeldiagram och linjediagram. Vi ska också utveckla kunskaper om lägesmåtten medelvärde och median.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Använda oss av Bingel.
 • Arbeta fokuserat med Koll på matematik 4B

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga:

- att göra enkla tabeller

- att tolka enkla tabeller

- att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram

- att beräkna lägesmåtten medelvärde och median

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4b - Kapitel 8

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Uppgift 1
Eleven kan samla in och sammanställa data i en enkel avpricknings- och frekvenstabell.
Uppgift 2
Eleven kan avläsa och tolka information i enkel tabell.
Uppgift 3
Eleven kan avläsa och tolka information i enkelt diagram samt känner igen och namnger diagrammet.
Uppgift 4
Eleven kan avläsa och tolka information i enkelt diagram samt känner igen och namnger diagrammet.
Uppgift 5
Eleven bestämmer medelvärde och median i enkla statistiska undersökningar i vardagliga situationer.
Uppgift 6
Eleven bestämmer medelvärde i enkla statistiska undersökningar i vardagliga situationer.