👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matematik 2020-2021

Skapad 2021-05-27 08:59 i Skebo skola Norrtälje
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 2020/21 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes under v 48 höstterminen 2020.

Delprov B och C genomfördes måndag 26 april 2021 . 

Delprov D och E genomförs onsdag 28 april 2021.

 

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.

I den ena matrisen visas poängresultat för de olika delproven och de olika betygsstegen. I den andra matrisen visas gränser för provbetyget.

Elevens poängresultat anges i kommentarsfältet.

Matriser

Ma
Maxpoäng delprov och betygssteg

E -poäng(delprovets maxpoäng)
C-poäng(delprovets maxpoäng)
A-poäng(delprovets maxpoäng)
Total maxpoäng
Delprov A muntligt
(5)
(5)
(5)
(15)
Delprov B utan miniräknare
(25)
(9)
(2)
(36)
Delprov C miniräknare tillåten
(13)
(10)
(6)
(29)
Delprov D miniräknare tillåten
(12)
(11)
(5)
(28)
Delprov E miniräknare tillåten
(5)
(5)
(5)
(15)
Summa
(60)
(40)
(23)
(123)

Ma
Gränser för provbetyget i matematik i årskurs 6

Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Minst 37 poäng
Minst 59 poäng
Minst 78 poäng
Minst 94 poäng
Minst 107 poäng
Nivåkrav
Minst 12 poäng på lägst nivå C.
Minst 23 poäng på lägst nivå C.
Minst 8 poäng på nivå A.
Minst 13 poäng på nivå A.

Ma
Nationella prov matematik 2020-2021 Delprov A muntliga delen

Rubrik 1

E
C
A
Begrepp och problemlösning 1
1 p
1 p
1 p
Begrepp och problemlösning 2
1 p
1 p
1 p
Resonemang 1
1 p
1 p
1 p
Resonemang 2
1 p
1 p
1 p
Kommunikation
1 p
1 p
1 p