👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrklöverns Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-27 09:05 i 123351 Förskolan Lyckan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Projektfråga: Att få ett förändrat kunnande om begreppet "Flyta och sjunka"

 Vad: Att barnen ska få ett förändrat kunnande om flyta och sjunka.

Varför:  Barnen visade stor intresse för vatten, det ville vi utveckla. Det också för att vatten är ett väldigt intressant material att arbeta med. Så vi gjorde flera experiment med flyta och sjunka så att barnen skulle få ett förändrat kunnande.

Hur: Vi delade in barnen i mindre grupper för att ge dem tid, ro och rum för utforskande och lärande. Vi har gjort en del experiment där vi bla har fryst in leksaker som barnen själva har hämtat. Vi har använt oss av begreppen flyta och sjunka. Aktiviteterna har upprepats för att få ett förändrat kunnande. Barnen har aktivt varit med i projektet där de har fått välja vad som ska frysas in. Varit med och lämnat och hämtat det som vi fryst in. Vi har dokumenterat tillsammans via bilder som vi sen har tittat på och reflekterat med barnen. Det vi har sett som förändrat kunnande är att is är kallt, häller man vatten på isen så smälter den. Att man blir blöt när man plaskar med vatten. Att is är gott, smakar som glass.. Och att en del saker flyter och några sjunker. 

Vi som pedagoger har varit medupptäckare tillsammans med barnen, varit lyhörda, lyssnat och gett barnen möjlighet att upptäcka och förstå samband genom att koppla egna tankar och erfarenheter till andras.

 

Projekt grupper sker tis-ons.

En dag i veckan har vi haft vattenaktivitet.

Vi har haft olika vatten experiment med temat flyta och sjunka.

Vi har  planterat frön, följ processen från frö till växt.

Vi har haft rörelseglädje som förstärker gemenskap, hälsa och den sociala förmågan.

Barnen har haft roll och fantasilekar ute och inne som stärker det empati och sociala samspelet.

Vi har reflekterar och dokumenterat både enskild och tillsammans med barnen genom samtal, foton, filmer och text

Dokumentationer till vårdnadshavare har skett via skolplattformen i nyhetsinlägg och lärloggar.

Det som har varit minder bara är att det har varit mycket sjukdom bland barn och personal. Men vi har ändå lyckats göra det mesta av vår planerade aktiviteter. Det som har varit roligt med vattenprojektet är att alla barn har visat stort intresse och haft kul i alla aktiviteter. Det vi är stolta över är att vi kunnat genomföra de flesta planerade aktiviteter. Och att experimenten har varit roliga och gett ett förändrat kunnande hos barnen. Det är något vi kommer att fortsätta med i det nya projektet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18