👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftligt prov: Far och flyg?

Skapad 2021-05-27 09:31 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Skriftligt prov vt-21 istället för NP. Du skriver skriver en resonerande text.

Matriser

SvA
Skriftligt prov - Far och flyg?

Rubrik 1

F
E
C
A
Innehåll och textanvändning
Innehållet passar relativt väl läsare av en ungdomstidning. Eleven resonerar kring hur vi bör hantera frågan om vårt flygande genom att ta upp någon aspekt av det på ett enkelt sätt. De exempel som ges passar i huvudsak i sammanhanget.
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning. Eleven resonerar kring hur vi bör hantera frågan om vårt flygande genom att ta upp någon aspekt av det på ett utvecklat sätt. De exempel som ges passar relativt väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning. Eleven resonerar kring hur vi bör hantera frågan om vårt flygande genom att ta upp någon aspekt av det på ett välutvecklat och nyanserat sätt. De exempel som ges passar väl i sammanhanget och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Källor
Något från artikeln används och eleven gör ett försök till källhänvisning samt infogar detta på ett i huvudsak fungerande sätt.
Något relativt relevant från artikeln används och eleven gör ett försök till källhänvisning samt infogar detta på ett i huvudsak fungerande sätt.
Något relevant från artikeln används och eleven gör ett försök till källhänvisning samt infogar detta på ett i huvudsak fungerande sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är i sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är i sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak en text i en ungdomstidning. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Den språkliga stilen passar relativt väl en text i en ungdomstidning. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl en text i en ungdomstidning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning