👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande arbete om i-land/u-land

Skapad 2021-05-27 09:52 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Geografi
Du kommer att jämföra två länder utifrån olika parametrar. Du kommer sen analysera resultatet utifrån fyra frågor.

Matriser

Ge
Jämförande arbete om i-land/u-land

F
E
C
A
Samspel människa, samhälle och natur
ger något exempel på hur den enskilda människan påverkas av samhället och naturen i dina valda länder.
ger flera exempel på hur den enskilda människan påverkas av samhället och naturen i dina valda länder.
ger flera relevanta exempel, i flera led, på hur den enskilda människan påverkas av samhället och naturen i dina valda länder.
Geografiska begrepp
använder geografiska begrepp på ett fungerande sätt på några ställen i din text
använder geografiska begrepp på ett fungerande sätt på flera ställen i din text
använder geografiska begrepp på ett fungerande sätt i hela din text
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
använder någon tabell eller något diagram, samt någon bild och någon karta för att illustrera förhållandena i dina länder
använder några tabeller, diagram, bilder eller kartor för att tydligt illustrera förhållandena i dina länder
använder några tabeller eller diagram, samt några bilder och några kartor för att tydligt illustrera förhållandena i dina länder
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
resonerar på ett enkelt sätt kring några likheter och skillnader mellan dina valda länder. Föreslå någon enkel lösning.
resonerar på ett utvecklat sätt kring några likheter och skillnader mellan dina valda länder. Föreslå någon utvecklat lösning.
resonerar på ett välutvecklat sätt kring några likheter och skillnader mellan dina valda länder. Föreslå någon välutvecklat lösning.