👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Outsiders vt 21

Skapad 2021-05-27 12:06 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Engelska
The Outsiders. Vi arbetar med texten samt ser på filmen och skriver en filmanalys!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetets gång kommer ni att få möjlighet att utveckla era engelska kunskaper genom att visa er förståelse för texten vi läser i form av frågor och diverse uppgifter. Ni får tillfälle att bearbeta språket skriftligt i form av en skriftlig inlämningsuppgift.

Undervisning

Vi kommer att under några veckors tid läsa och på olika sätt jobba aktivt med "The Outsiders". Vi kommer att läsa texten och arbeta med uppgifter till den. Därefter kommer vi att titta på filmen och skriva en filmanalys.

Bedömning

Min bedömning kommer att baseras på:

 • din förståelse av det du läser
 • din förmåga att visa och kommunicera din förståelse av det du har läst
 • hur du uttrycker dig, varierar dig och blir tydlig när du skriver

Uppgifter

 • The Outsiders

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hur du visar vad du förstått
Du visar din förståelse genom att... - översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.