👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi

Skapad 2021-05-27 13:39 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
I arbetet med mytologi kommer du att få lära dig mer om den Nordiska och grekiska mytologin, asatron och dess många olika gudar. Du kommer att få ta del av många fantasifulla berättelser från denna tid och göra egna illustrationer till berättelserna. Du kommer även att få lära dig hur våra veckodagar har fått sina namn.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få utveckla din förmåga att:

* återge delar av innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

* beskriva hur några av våra veckodagar fått sina namn.

* samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan. 

* jämföra nordisk och grekisk mytologi. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på flera animerade filmer om asagudarna och sedan diskutera innehållet. 
 • lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. 
 • läsa om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • arbeta enskilt, i par och i grupp.

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

* återge delar av innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

* beskriva hur några av våra veckodagar fått sina namn.

* samtala om skönlitteratur och myter som handlar om naturen och människan. 

* jämföra nordisk och grekisk mytologi. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3