👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2021-05-27 13:43 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar med kroppen. Vi lär oss om hjärnan, nervsystemet och våra sinnen samt går igenom kroppsdelarna. Vi kommer även att prata om vad vi behöver för att vår kropp ska må bra, ex sömn, kost och hygien.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att få lära oss mer om kraft och rörelse. Vi kommer att kolla på film och genomföra olika experiment ute och inne. Samtala och diskutera.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

- jämföra dina och andras resultat. 

- genomföra naturvetenskapliga undersökningar. tex experiment. 

- dokumentera dina undersökningar och resultat. 

samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- läsa faktatexter,

- göra undersökningar och experiment,

- dokumentera, 

- se film,

- samtala och diskutera. 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- jämföra dina och andras resultat. 

- genomföra naturvetenskapliga undersökningar. tex experiment. 

- dokumentera dina undersökningar och resultat. 

samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3