👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte VT år4 - Tal i bråkform

Skapad 2021-05-27 14:13 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Tal i bråkform blir aktuellt när vi ska dela på olika saker, till exempel en pizza. Hur ska man dela lika eller vad händer om någon får dubbelt så mycket som en annan?

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

  • skriva och läsa tal i bråkform
  • kunna använda begreppen täljare, nämnare och bråkstreck
  • räkna med tal i bråkform, addition och subtraktion
  • jämföra värdet av bråk med olika nämnare
  • växla mellan olika uttrycksformer, t.ex. bilder, ord eller matematiska symboler
  • läsa och skriva tal i blandad form
  • beräkna storleken på en del av ett antal
  •  

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

  • Vi har gemensamma genomgångar.
  • Du deltar aktivt i undervisningen och delar med dig av dina tankar och sätt att lösa uppgifter. 
  • Vi löser exempeluppgifter på tavlan.
  • Du övar på uppgifter individuellt, i par eller i grupp.
  • Du följer kontinuerligt upp ditt arbete genom att rätta dina uppgifter.
  • Du gör en diagnos där du skattar din egen förmåga

 

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

  • Vid avslut av kapitel gör du ett sammanfattande prov, där du visar dina kunskaper på det aktuella innehållet.
  • Vid samtal och arbete i helklass och i mindregrupper med problemlösingsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
    Gr lgr11
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
    Gr lgr11
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Rationella tal och deras egenskaper.
    Ma  4-6
  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
    Ma  4-6
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
    Ma  4-6