👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 21 Bedömningsstöd i klass 1A

Skapad 2021-05-27 14:20 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 1 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" under höstterminen i årskurs 1. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3

Matriser

Ma
Sammanställning - Matematik taluppfattning

Taluppfattning, muntliga uppgifter

Lägre
Mellan
Godtagbara kunskaper
Högre
Mer än godtagbara kunskaper
1. Talraden, ramsräkna
 • Ma   3
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 100.
Testas inte på denna nivå.
2. Talraden, räkna uppåt
 • Ma   3
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 26 till 40.
Jag kan räkna från 195 till 220.
3. Talraden, nedåt
 • Ma   3
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 71-51.
4. Talraden, efter
 • Ma   3
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 199 b) 217
5. Talraden, före
 • Ma   3
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 120 b) 300
6. Talraden, hoppa 10-skutt.
 • Ma   3
Jag kan hoppa 10-skutt från 10-50.
Jag kan hoppa 10- skutt från 0-100
Jag kan hoppa 10 skutt från 12-62.
7. Antalskonstans
 • Ma   3
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
Pövas inte på denna nivå.
8. Subitisering/uppskatta
 • Ma   3
Jag kan säga vilken siffra som hör ihop med antalet prickar på en sida av en tärning.
Jag kan uppskatta hur många 11 föremål är genom att se dem en kort stund.
Jag kan uppskatta hur många 18 föremål är genom att se dem en kort stund.
9. Minska
 • Ma   3
Jag vet att 1 mindre än sju är 6
Jag vet att 1 mindre än 13 är 12 och 2 mindre än 13 är 11.
Jag kan berätta en räknehändelse som passar till 15-4 och förklara hur mycket 19-17 är.
10. Fler/färre
 • Ma   3
Jag vet att 1 färre än 6 är 5. Jag vet att 2 fler än 6 är 8.
Jag vet att 3 färre än 13 är 10. Jag vet att 3 fler än 13 är 16.
Jag vet att 7 färre än 15 är 8 och jag kan förklara hur jag tänker. Jag vet att 8 fler än 15 är 23 och jag kan förklar hur jag tänker.
11. Uppdelning av tal
 • Ma   3
Jag kan dela upp 5 föremål i två högar på flera sätt.
Jag kan säga och förklara antalet föremål som är gömda om jag utgår från siffran 7 och 4 föremål är gömda.
Jag kan säga och förklara antalet föremål som är gömda om jag utgår från siffran 12 och 5 föremål är gömda.
12. Hälften
 • Ma   3
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar/högar på ett sätt.
Jag vet att hälften av 6 är 3 och jag kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att hälften av 12 är 6 och att hälften av 50 är 25. Jag kan förklara hur jag tänker.
12. Dubbelt
 • Ma   3
Jag vet att dubbelt så mycket som 4 är 8.
Jag vet att dubbelt så mycket som 5 är 10 och jag kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 200 är dubbelt så mycket som 100. Jag vet att 30 är dubbelt så mycket som 15.
Ny aspekt