👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2021-05-27 14:23 i Fårboskolan Oskarshamn
Det här arbetsområdet handlar om vad energi är och om de olika energikällorna.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Under några veckors tid ska vi lära oss mer om energi. Vad är energi, vart kommer den ifrån och hur kan vi kontrollera den? Dessa och många fler frågor kommer vi att få svar på under arbetets gång. 

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser...

... Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 

Kursplan i ämnet

Vi kommer att arbeta mot följande mål i kursplanens centrala innehåll:

 • Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Tk 4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk 4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösninga

 

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • berätta om vad energi är 
 • förklara energiprincipen
 • kortfattat berätta om vilka de vanligaste energikällorna är 
 • känna till fördelar och nackdelar med de olika energikällorna 
 • kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp som till exempel: energi, energiomvandling, värmeenergi, el, fossila bränslen, lägesenergi, rörelseenergi, strålningsenergi, lagrad energi, förnybar energi
 • berätta hur man kan spara energi
 • berätta om växthuseffekten

 

Arbetssätt och undervisning

Vi läser faktatexter, ser filmer och samtalar om energi.

Vi lär oss om vindkraft, vattenkraft, solenergi, kärnkraft och fossila bränslen.

Vi pratar om hur vi kan spara energi och vara rädda om vår miljö.

Vi läs oss om växthuseffekten.

 

Visa vad du lärt dig

Jag kommer att lyssna på dig när vi diskuterar energi och energikällor i klassen.

Du kommer att få ett skriftligt förhör där du får chans att visa dina kunskaper om energi och energikällor samt argumentera för vilken energikälla du anser är bäst.

 

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under vårterminen i årskurs 4.

 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6