👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna bruse

Skapad 2021-05-27 14:26 i Trollhassel uteförskola Eslöv
Vi ska arbeta med bockarna bruse under VT 2021.
Förskola
Bockarna bruse.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

I vårt läslyftsprojekt har vi valt att jobba med sagan om Bockarna Bruse.

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vårt mål var att man kan ge barnen en och samma saga på många sätt. Bara inte genom att läsa en bok

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi kommer att  berätta sagan för barnen utan bok, att läsa den med hjälp av bok, berätta den med hjälp av flanosaga,  berätta den med hjälp av rekvisita, att sjunga sången om Bockarna Bruse samt att barnen kommer att få möjlighet att dramatiserat sagan.. Vid båda dessa tillfälle har det filmats. Vi kommer även att diskuterat ordens betydelse i texten. vad betyder det att trippa, klampa och stampa, ord som liten mellan och störst. Varför är Trollet arg mm.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Barnen har varit mycket engagerade och kommit med idéer om hur vi skulle göra.  Dramatiseringen har skett dels inomhus med hjälp av en bänk som var bro och dels genom att de gick till Trollskogen och dramatiserade vid bron som är vid bäcken. Barnen har själva styrt över rollspelningen vid dramatiseringen vid de olika tillfällena. Vi ser att barnen har tyckt att det varit roligt och de har verkligen levt in i de olika rollerna. Vi ser att barn som är lite tysta lever ut när de går in i en annan roll.

Vi har haft väldigt givande diskussioner i våra smågrupper angående texten.

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

I detta fallet har vi gjort detta då vi i vårt läslyftsprojekt skulle göra en uppgift. Vi har dock kommit fram till att detta är ett mycket roligt och givande arbetssätt där man får mycket engagemang från alla. Vår ambition är att fortsätta med just sagor/ berättelser på detta sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18